แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น รุ่น N200

N200 แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น

เหมาะกับรถบรรทุก
กxยxส (mm) 278x521x268
ตำแหน่งขั้วแบตฯ ขวา
แรงดัน (Volt) 12
ความจุ (Ah) 200

เหมาะกับรถ

รถบัสปรับอากาศ, รถบรรทุกทั่วไป