แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น NS150L PLUS

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น NS150L PLUS เหมาะกับรถยนต์ เครื่องดีเซล ไม่เกิน 2800cc กxยxส (mm) 173x306x204 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ซ้าย มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 80 CCA (BCI) 600 RC (min) 140 Size D31L

แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95R

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95R เหมาะกับรถยนต์ เครื่องดีเซล ไม่เกิน 2800cc กxยxส (mm) 173x260x204 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ขวา มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 60 CCA (BCI) 500 RC (min) 110 Size D26R

แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95L

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น SP95L เหมาะกับรถยนต์ เครื่องดีเซล ไม่เกิน 2800cc กxยxส (mm) 173x260x204 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ซ้าย มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 60 CCA (BCI) 500 RC (min) 110 Size D26L

แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 60B24R

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 60B24R (NS60RMF) เหมาะกับรถเก๋ง เครื่องเบนซิล ไม่เกิน 1800cc กxยxส (mm) 129x238x203 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ขวา มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 45 CCA (BCI) 370 RC (min) 60 Size B24R

แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 60B24L

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 60B24L (NS60LMF) เหมาะกับรถเก๋ง เครื่องเบนซิล ไม่เกิน 1800cc กxยxส (mm) 129x238x203 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ซ้าย มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 45 CCA (BCI) 370 RC (min) 60 Size B24L

แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 44B19L

กลับหน้ารวมสินค้า แบตเตอรี่รถยนต์ MF POWER รุ่น 44B19L (NS40ZL) เหมาะกับรถเก๋ง เครื่องเบนซิล ไม่เกิน 1500cc กxยxส (mm) 129x190x203 ตำแหน่งขั้วแบตฯ ซ้าย มาตรฐาน JIS แรงดัน (Volt) 12 ความจุ (Ah) 38 CCA (BCI) 340 RC (min) 55 Size B19L

1 2