banner

คุณสมบัติเด่น

1. MF Power Battery ได้รับการออกแบบพิเศษ ให้มีขนาดพื้นที่ในการบรรจุน้ำกรดที่มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วๆ ไป ทำให้มีความสามารถในการทนทานต่อการใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูงได้ดี

2. MF Power Battery มีแผ่นใยพิเศษช่วยป้องกันการหลุดร่อนของสารเคลือบแผ่นธาตุ ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวมากขึ้น 20-30%

3. MF Power Battery มีขั้วแบตเตอรี่ที่เกิดจากการหล่อในกระบวนการผลิตซึ่งมีผลช่วยให้ ปัญหาการรั่วไหลของน้ำกรดบริเวณขั้วหมดไป

4. แผ่นธาตุ MF Power Battery ผลิตด้วยกระบวนการรีดความหนาแน่นสูง และด้วยส่วนผสมพิเศษ ทำให้แผ่นธาตุมีคุณสมบัติในการทนต่อการกัดกร่อนและมีการสูญเสียไอน้ำกรดต่ำมาก

ด้วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆ นี้ ทำให้ MF Power Battery มีกำลังไฟสตาร์ทที่สูงและสม่ำเสมอ เป็นผลให้รถยนต์ สตาร์ทติดง่าย เครื่องยนต์เดินเรียบ และไม่ต้องการการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

MF Power Battery

แบตเตอรี่คุณภาพที่ผลิตโดยโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 140001, TS 16949 ทำให้ได้รับความไว้วางใจ ให้ใช้สำหรับรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลก

แบตเตอรี่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น